Siirry suoraan sisältöön

Verkkosivujen tietosuoja- ja evästekäytännöt

Tässä selosteessa kerromme, kuinka käsittelemme www.valioisannointi.fi -sivuston kautta kerättäviä tietoja.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Valioisännöinti Oy
Y-tunnus: 2394933-1
Osoite: Keskustie 4, 51200 Kangasniemi
Puhelinnumero: 0207 639 444
Sähköpostiosoite: tarja.viiansalo(a)valioisannointi.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö / tietosuojavastaava

Nimi: Tarja Viiansalo
Puhelinnumero: 0207 639 444
Sähköpostiosoite: tarja.viiansalo(a)valioisannointi.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään tietojen lähettäjän suostumuksella. Tiedot kerätään www-sivuilla olevien lomakkeiden kautta. Sivujen lomakkeita ovat: tarjouspyyntö, asiakirjatilaus, vuokra-asuntohakemus, asunnon irtisanominen, häiriöilmoitus, vikailmoitus, muuttoilmoitus ja poismuuttoilmoitus. Lomakkeen käyttäjä antaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn tiedot lomakkeen kautta lähettäessään.

Rekisterin tietosisältö

Kunkin lomakkeen kautta meille lähetettävät henkilötiedot, yhteystiedot, kiinteistöjen tiedot ja muut lomakkeeseen liittyvät oleelliset tiedot, esimerkiksi vuokra-asuntohakemukseen tarvitsemme henkilötunnuksen ja kansalaisuuden.

Tietojen säilytysaika

Lomakkeiden kautta kerättävät tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa mahdollisesti tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.
Vikailmoituslomakkeen kautta tulevat tiedot välitetään korjaustöitä tekevälle taholle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Sivuilla käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, ja kaikki tiedot kerätään anonyymisti. Sivujen käyttäjällä on mahdollista estää evästeiden käyttö. Lue lisätietoja sivuston evästeistä tästä.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse ja niitä säilytetään asianmukaisesti salasanasuojauksen takana. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.


Päivitty 20.10.2021