0207 639 440
toimisto@valioisannointi.fi

Asunnon irtisanominen

Asunnon irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Avo-/aviopuolisoiden tulee täyttää tiedot molempien
osalta. Jos vain toisen tiedot on täytetty, irtisanoutuu sopimus vain hänen osaltaan.